RS Hj. Bunda Halimah
Kawasan Uniba � Batam Center 29464 � Kota Batam, Batam, KEPRI
21-Feb-2024 04:52

 
NAMA DOKTER
POLIKLINIK
JAM MULAI
JAM SELESAI
dr.Bob Sumadi Lubis BEDAH PLASTIK 18:00:00 20:00:00
dr.Sarita Miguna, SpA POLI ANAK 11:00:00 15:00:00
dr. Connie Raina Carissa, Sp.A POLI ANAK 08:30:00 10:30:00
dr.Muhammad Rifki, Sp.B Poli Bedah 10:00:00 12:00:00
dr. MUHAMMAD AZMI FANANY, Sp.B, FICS, FINACS Poli Bedah 14:30:00 16:30:00
dr. April Hidayat, Sp.B Poli Bedah 18:00:00 20:00:00
dr. Liza Sp.BS POLI BEDAH SYARAF 14:00:00 16:00:00
drg. Davita Dwirissa POLI GIGI & MULUT 08:00:00 12:00:00
drg. Anissa Maisaroh POLI GIGI & MULUT 13:00:00 15:00:00
dr. Surya Marthias, Sp.JP POLI JANTUNG 08:30:00 11:00:00
dr. Fitta Deskawaty, Sp.KJ Poli Jiwa 13:00:00 15:00:00
dr. Maristella Rosalina, Sp.D.V POLI KULIT & KELAMIN 13:30:00 15:30:00
dr. NANY KUSTYAH, Sp.M POLI MATA 10:00:00 12:00:00
dr.Muhammad Dezarino, Sp.OG POLI OBGYN / KEBIDANAN 14:00:00 16:00:00
dr. Acholder Tahi Perdoman Sirait, Sp.OG, POLI OBGYN / KEBIDANAN 08:00:00 11:00:00
dr.Erika Kusumawardani, Sp.OG POLI OBGYN / KEBIDANAN 10:30:00 12:30:00
dr. Roni Ardian POLI PARU 09:00:00 11:00:00
dr.Fersia Iranita Liza, Sp.P POLI PARU 17:30:00 19:30:00
dr. Muhammad ali sabisi Sp. PD POLI PENYAKIT DALAM 10:00:00 12:00:00
dr. Liya Anjelina, Sp. PD POLI PENYAKIT DALAM 12:00:00 15:00:00
dr. Merlin Devyanti,Sp.PD POLI PENYAKIT DALAM 15:00:00 17:00:00
dr. Wilasari Novantina, Sp N POLI SYARAF / NEUROLOGI 11:00:00 13:00:00
dr. Elvita Nora Susana, Sp. THT - BKL, FICS POLI THT 10:00:00 12:00:00
bar-pic